Page 4 - 352364_AV_Traxio_2015_NL
P. 4

INHOUD

ORGANISATIE 	                 11

RAAD VAN BESTUUR 	              12
MOBILITY RETAIL AND TECHNICAL DISTRIBUTION 	 14
ONZE GESPREKSPARTNERS 	            15
INTERNATIONALE CONTACTEN 	          16

ONZE ACTIVITEITEN 	              19

TRAXIO 	20

Federaties en groeperingen 	         20

Green TRAXIO 	                30

COMMISSIES 	33

Commissie voor milieuzaken 	         33

Verzoeningscommissie Automoto	        41

Commissie voor opleiding en vorming 	     41

EDUCAM 	                   42

Regionale verenigingen	            43

Kwaliteitslabels	45

Salon: Tools&Tools	              47

Internationale activiteiten	         48

CENTRAAL THEMA 	               51

4 ACTIVITEITENVERSLAG 2015-2016
   1   2   3   4   5   6   7   8   9